Szkolenia z zakresu

O nas

Realizujemy szkolenia z szeroko rozumianego transportu drogowego. W naszej kadrze znajdują się  ludzie, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywali od podstaw, a teraz chcą tym podzielić się z innymi. Są tą Inspektorzy Transportu Drogowego , Policjanci zajmujący się tą trudną i specyficzną tematyką. Szkolimy, doradzamy, prowadzimy audyty w firmach. Naszym celem jest, aby osoby biorące udział w szkoleniu zdobyły niezbędną wiedzę do wykonywanych zadań.  Prowadzimy usługi pomocy prawnej w sprawach związanych z kontrolami drogowymi wykonywanymi przez uprawnione służby kontrolne na terenie kraju i europy.

Świadczymy pomoc w pisaniu pism i odwołań od decyzji w sporach z organami administracji publicznej, tj. Inspekcją Transportu Drogowego, Policją, Urzędami Celnymi, Strażą Graniczną.

NASZE UPRAWNIENIA

  1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  2. REGON
  3. RIS

Informacja

                                                          !!! UWAGA !!!       W związku z pandemią Koronawirusa COVID-19 wszystkie szkolenia będą realizowane w formie  e-learningowej (zdalnie). Warunkiem niezbędnym do wzięcia w nich udziału jest dostęp do komputera (telefonu)  i internetu.  Zajęcia prowadzone będą za pomocą specjalnej platformy umożliwiającej komunikację pomiędzy wykładowcą a osobami biorącymi udział w spotkaniu. Zgłoszeni uczestnicy na wskazany adres e-maila otrzymują zaproszenia wraz z linkami i hasłem dostępu do wirtualnego pokoju. Nowa formuła pozwala na wzięcie udziału  w szkoleniu każdemu niezależnie od tego na jakiej szerokości geograficznej się znajduje.             

Wznowienie egzaminów CPC

Więcej informacji w ITS po przejściu w LINK