Szkolenie BHP

Szkolenie wstępne

Miejsce szkolenia:
Online lub Działdowo ul. Wł. Jagiełły 15

Czas szkolenia:
.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.

Szkolenie okresowe dla pracowników biurowych

Miejsce szkolenia:
Online
.

Czas szkolenia:
.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.

Szkolenie okresowe dla kadry zarządzającej

Miejsce szkolenia:
Online
.

Czas szkolenia:
.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa chemicznego

Miejsce szkolenia:
Online
.

Czas szkolenia:
.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.

Szkolenie okresowe dla pracowników służby zdrowia

Miejsce szkolenia:
Online
.

Czas szkolenia:
.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.

Szkolenie okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Miejsce szkolenia:
Online
.

Czas szkolenia:
.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.

Szkolenie okresowe dla kadry inżynieryjno-technicznej

Miejsce szkolenia:
Online
.

Czas szkolenia:
.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.

Szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP

Miejsce szkolenia:
Online
.

Czas szkolenia:
.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.

Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP i innych osób wykonujących zadania tej służby

Miejsce szkolenia:
Online
.

Czas szkolenia:
.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.