Szkolenia HACCP

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa żywności

Celem szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żywności może być zapoznanie uczestników
z wymaganiami konkretnych systemów, lub też może być to przygotowanie uczestników do przeprowadzania skutecznych audytów wewnętrznych jako narzędzia zarządzania bezpieczeństwem żywności wg programu certyfikacji FSSC 22000 / ISO 22000 / HACCP.

HACCP – jest międzynarodowym standardem określającym wymagania systemu bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. HACCP jest systemem prewencyjnym. Główny nacisk związany z nadzorem nad żywnością kładzie na przyczynach zagrożeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania.

ISO 22000 – skierowana jest do tych organizacji, które są zdolne do kontroli zagrożeń bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i mogą dostarczać produkty zgodne z wymaganiami Klientów oraz rozporządzeń dotyczących bezpieczeństwa żywności a ponadto dążą do podwyższenia satysfakcji klienta poprzez efektywną kontrolę zagrożeń i ciągłe doskonalenie systemu.

FSSC 22000 – to schemat certyfikacji stworzony przez grupę roboczą GFSI – czyli stowarzyszenie największych producentów, Żywności na świecie, przedstawicieli sieci handlowych oraz jednostek certyfikacyjnych. System ten został stworzony dla producentów żywności, którzy przetwarzają, lub produkują zwierzęce lub łatwo psujące się roślinne produkty, produkty o długim terminie trwałości czy składniki żywności takie jak dodatki funkcjonalne, witaminy czy bio-kultury. System ten obejmuje certyfikacją także transport i magazynowanie.

Zapisz się na szkolenie

13 + 12 =

Czytaj więcej o tym szkoleniu

HACCP – jest międzynarodowym standardem określającym wymagania systemu bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. HACCP jest systemem prewencyjnym. Główny nacisk związany z nadzorem nad żywnością kładzie na przyczynach zagrożeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i RADY z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych „Pedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP”. Natomiast w myśl zał. II rozdział XII ust. 2 niniejszego rozporządzenia przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, aby osoby odpowiedzialne za opracowywanie i stosowanie powyższych procedur lub za funkcjonowanie właściwych wytycznych przeszły odpowiednie szkolenie ze stosowania zasad HACCP.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem MEN.

Gdzie?

Online

Kiedy?

09.09.2023

Jak długo?

1 dzień

Jaki koszt?

550 zł

Opłaty za udział w szkoleniu – przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto

nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923