Zmiany w Opłatach Drogowych w Krajach UE: Nowy Rok, Nowe Regulacje

sty 26, 2024 | szkolenia zawodowe kierowców

Wraz z nadejściem 2024 roku, wiele krajów Unii Europejskiej wprowadza zmiany w opłatach drogowych dla pojazdów ciężarowych, zgodnie z unijnymi dyrektywami mającymi na celu kontrolę emisji CO2 i regulację sektora transportowego. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany w kilku krajach.

Austria: Wzrost Opłat Drogowych

Austria, podobnie jak Niemcy, reaguje na unijną dyrektywę zwiększając opłaty drogowe dla pojazdów ciężarowych. Od 1 stycznia 2024 roku opłaty będą zależne od ilości emitowanego CO2 przez pojazdy. Ta zmiana, choć zgodna z unijnymi wytycznymi, może skutkować wzrostem kosztów transportowych, logistycznych oraz cen produktów.

Litwa: Czterokrotny Wzrost Stawek Myta

Litwa również dostosowuje się do unijnych regulacji, wprowadzając nawet czterokrotny wzrost stawek myta. Nowe opłaty będą obliczane w oparciu o kategorię pojazdu, liczbę osi i wielkość emisji CO2, co znacznie zwiększy koszty transportu dla firm logistycznych.

Węgry: Nowe Kategorie w Systemie Opłat

W 2024 roku Węgry również zmieniają swoje stawki opłat drogowych, zależne od klasy spalania pojazdów. Nowością jest wprowadzenie kategorii J4 dla pojazdów czteroosiowych oraz J5 dla ciężarówek pięcio- lub więcej osiowych. Stawki będą także związane z poziomem emisji CO2, co może skutkować ulgami dla pojazdów o niższej emisji.

szkolenia zawodowe kierowców

Czechy: Uproszczenie Systemu Kar za Wykroczenia Drogowe

Od 1 stycznia 2024 roku Czechy planują uproszczenie systemu kar za wykroczenia drogowe. Zmiany obejmą podział punktów mandatowych na trzy stawki, co ma na celu zwiększenie przejrzystości i zrozumiałości dla kierowców. Surowsze kary zostaną nałożone za poważne wykroczenia, podczas gdy mandaty za błahe przewinienia zostaną zmniejszone.

Szwajcaria: Koniec Ręcznego Poboru Opłat Drogowych

Szwajcaria, z kolei, rezygnuje z ręcznego poboru opłat drogowych na rzecz opłaty elektronicznej EETS. Od 2024 roku tylko elektroniczny system będzie obowiązywał, co ma przyspieszyć i ułatwić procesy związane z opłatami drogowymi.

Wielka Brytania: Zmiany w Imporcie Towarów

Od 31 stycznia 2024 roku w Wielkiej Brytanii zaczynają obowiązywać zmiany wynikające z Border Target Operating Model. Nowe zasady importu towarów obejmują wprowadzenie kategorii ryzyka przypisanych poszczególnym produktom oraz uproszczenie procesów związanych z przewozem ładunków, co ma poprawić efektywność importu.

Polska: Podatki, Opłaty i Wynagrodzenia dla Kierowców

W Polsce prognozuje się wzrost maksymalnych stawek podatku od środków transportowych o 15% w porównaniu do roku poprzedniego. Składki ZUS dla kierowców przewożących międzynarodowo również rosną, a minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenia zmieni się dwukrotnie w 2024 roku.

Pakiet Mobilności: Elektroniczny List Przewozowy i Smart Tachografy

Końcówka roku 2024 przyniesie kolejne zmiany, tym razem związane z Pakietem Mobilności. Wśród nich znajduje się obowiązkowa wymiana tachografów na smart tachografy II generacji oraz wprowadzenie elektronicznego listu przewozowego (e-CMR) we wszystkich krajach UE. To kroki ku efektywniejszym i bardziej zrównoważonym rozwiązaniom w transporcie.

Bieżące informacje dotyczące zmian w transporcie można śledzić na bieżąco, korzystając z newsletterów branżowych, aby być dobrze poinformowanym o najnowszych regulacjach i dostosować się do nich w terminie.