Transport zwierząt

Szkolenie jest wymagane wobec kierowców oraz konwojentów obsługujących zwierzęta podczas transportu. Ma na celu zdobycie niezbędnej wiedzy na temat transportu zwierząt m.in. regulacji prawnych, zdolności zwierząt do transportu, wymagań w stosunku do pojazdów, dokumentacji przewozowej oraz załadunku i opieki nad zwierzętami podczas postoju.

Szkolenie podnosi kwalifikacje oraz stwarza możliwość zdobycia nowych umiejętności. Uczestnicy uzyskują LICENCJĘ kierowcy/konwojenta, uprawniającą do obsługi zwierząt podczas transportu.

Z uwagi na to, że przedmiotowa licencja wydawana jest dwujęzycznie (w języku polskim i angielskim), bezterminowo, zgodnie z wzorem określonym w przepisach unijnych, honorowana jest w każdym państwie członkowskim.

Zapisz się na szkolenie

6 + 3 =

Terminy szkoleń

Kiedy? Gdzie? Cena
11.05.24 r. ONLINE 450 zł zapisz się
18.05.24 r. ONLINE 450 zł zapisz się
25.05.24 r. ONLINE 450 zł zapisz się
01.06.24 r. ONLINE 450 zł zapisz się
08.06.24 r. ONLINE 450 zł zapisz się
15.06.24 r. ONLINE 450 zł zapisz się
22.06.24 r. ONLINE 450 zł zapisz się
29.06.24 r. ONLINE 450 zł zapisz się

 

Czytaj więcej o tym szkoleniu

ROZPOCZYNAMY SZKOLENIA ONLINE!!!

W związku z wprowadzonym stanem epidemii w Polsce rozpoczynamy szkolenia w formie zdalnej (e larningowej). Takie rozwiązanie zahamuję potrzebę podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenie zdalne można odbyć w dowolnym miejscu (w domu lub w biurze). Podczas zajęć będzie widać ekran wykładowcy, jak również samego wykładowcę. Jest możliwość zadawania pytań przez mikrofon lub na czacie. W trakcie szkolenia uwzględniane będą przerwy.

Znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt jest ustawowym obowiązkiem wszystkich pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu – kierowców/konwojentów, pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt.

W myśl art. 6 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE nr L 3/1),do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego zwierzęta uprawnione są jedynie osoby posiadające licencję. Podczas transportu zwierząt licencja powinna być dostępna dla kontrolujących.

Odbycie szkolenia zalecane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu,zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt.

Opłaty za udział w szkoleniu – przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923 /najpóźniej cztery dni przed rozpoczęciem szkolenia należy wpłacić zaliczkę 50 zł/


                                Koszt udziału w kursie i egzaminie wynosi 390 zł

                                                                               + opłata skarbowa 10 zł

Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin) i zakończone jest egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz. U. Nr 98, poz. 654).

Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie „Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt” uprawnia do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt i obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Materiały szkoleniowe

Każdy słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe :

  • Broszurę;
  • plik PDF.

Gdzie?

Online lub Działdowo ul. Wł. Jagiełły 15

Kiedy?

Jak długo?

8 godz.

Jaki koszt?

450 zł
Opłaty za udział w szkoleniu – przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923 /najpóźniej cztery dni przed rozpoczęciem szkolenia należy wpłacić zaliczkę 50 zł/