Certyfikat kompetencji zawodowych

Certyfikat kompetencji zawodowych jest dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Uzyskuje się go po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego w Instytucie Transportu Drogowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego musi sam posiadać certyfikat kompetencji zawodowych lub wyznaczyć osobę do zarządzania transportem, która posiada taki certyfikat.

Szkolenie przygotowuje do przedmiotowego egzaminu państwowego w Instytucie Transportu Drogowego. Trwa cztery dni i jest optymalnym czasem, aby omówić wymagany treści programowe. Naszym celem jest nie tylko przygotowanie Państwa do egzaminu, ale również do prowadzenia firmy transportowej.

Zapisz się na szkolenie

1 + 2 =

Czytaj więcej o tym szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do egzaminu państwowego organizowanego przez Instytut Transportu Drogowego.

Szkolenie trwa cztery dni,  jest to optymalny czas, aby omówić wymagany program i właściwie przygotować  do egzaminu.

Składa się z części teoretycznej (wykłady)  i  praktycznej (testy i zadania problemowe).  Naszym celem jest nie tylko przygotowanie Państwa do egzaminu, ale również do prowadzenia firmy transportowej.

Plany egzaminów – kliknij

Zapewniamy!

 • niezbędne materiały dydaktyczne, testy,
 • obiad w każdy dzień szkolenia, serwis kawowy,
 •  (w normalnym trybie) pomoc w zakwaterowaniu się /pokój 2 osobowy z łazienką – 100 zł, pokój 3 osobowy z łazienką – 120 zł/
 • kompleksową obsługę związaną ze złożeniem i wysłaniem wniosku o przystąpienie do egzaminu i wydanie certyfikatu kompetencji, zawodowych do Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie,
 • kontakt telefoniczny również po szkoleniu.

Opłaty za udział w szkoleniu – przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto

nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923

Opłaty dodatkowe

 • obecnie opłata za egzamin wynosi 500 zł.
 • opłata za wydanie certyfikatu nie uległa zmianie i wynosi 300 zł

/razem 800 zł/

Certyfikat kompetencji zawodowych to  dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych w transporcie drogowym (Dz. U. Nr 2012, poz. 96) do naszego systemu prawnego zostało wprowadzone Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE określające następujące warunki wykonywania zawodu przewoźnika drogowego.

Przedsiębiorcy wykonujący zawód przewoźnika drogowego muszą spełniać następujące wymogi:

 • posiadać rzeczywistą i stałą siedzibę w jednym z państw członkowskich,
 • cieszyć się dobrą reputacją,
 • posiadać odpowiednią zdolność finansową, oraz
 • posiadać wymagane kompetencje zawodowe.

Przedsiębiorca wykonujący zawód przewoźnika drogowego niespełniający wymagań w zakresie posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych wyznacza przynajmniej jedną osobę fizyczną – zarządzającego transportem, która cieszy się dobrą reputacją i posiada wymagane kwalifikacje zawodowe i która:

a) w sposób rzeczywisty i ciągły zarządza operacjami transportowymi tego przedsiębiorstwa,

b) ma rzeczywisty związek z przedsiębiorstwem, polegający na przykład na tym, że jest jego pracownikiem, dyrektorem, właścicielem lub udziałowcem lub nim zarządza lub, jeżeli przedsiębiorca jest osobą fizyczną, jest tą właśnie osobą, oraz

c) posiada miejsce zamieszkania na terenie Wspólnoty.

Zakres zagadnień objętych egzaminem określa część I załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26/WE.

Wiedza brana pod uwagę przy uznawaniu kompetencji zawodowych przez państwo członkowskie musi obejmować co najmniej dziedziny wymienione poniżej, dotyczące – odpowiednio – drogowego transportu rzeczy i drogowego przewozu osób. W odniesieniu do tych dziedzin wnioskujący przewoźnicy drogowi rzeczy i przewoźnicy drogowi osób muszą posiadać poziom wiedzy i umiejętności praktycznych koniecznych do kierowania przedsiębiorstwem transportowym, tj.

Program szkolenia – certyfikat kompetencji zawodowych

Jako dowód posiadania kompetencji zawodowych przedstawia się certyfikat. Certyfikat nie może być przekazywany innej osobie. 

SPRAWDŹ

Szkolenie certyfikat kompetencji zawodowych Warmińsko-mazurskie
Kurs certyfikat kompetencji zawodowych Warmińsko mazurskie

Kiedy? Gdzie? Cena
11.05.24 r. ONLINE 1050 zł zapisz się
18.05.24 r. ONLINE 1050 zł zapisz się
25.05.24 r. ONLINE 1050 zł zapisz się
01.06.24 r. ONLINE 1050 zł zapisz się
08.06.24 r. ONLINE 1050 zł zapisz się
15.06.24 r. ONLINE 1050 zł zapisz się
22.06.24 r. ONLINE 1050 zł zapisz się
29.06.24 4. ONLINE 1050 zł zapisz się

 

Gdzie?

Online

Kiedy?

Jak długo?

4 dni

Jaki koszt?

1050 zł

Opłaty za udział w szkoleniu – przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto

nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923