Kwalifikacje zawodowe
kierowców kod „95”

Szkolenie okresowe kierowców

Miejsce szkolenia:
Online 
.

Czas szkolenia:
35 godz.
(5 dni)

Cena szkolenia:
550zł
.

Termin szkolenia:
na bieżąco
.

Kwalifikacja wstępna

Miejsce szkolenia:
Online lub Działdowo ul. Wł. Jagiełły 15

Czas szkolenia:
280 godz.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Miejsce szkolenia:
Online lub Działdowo ul. Wł. Jagiełły 15

Czas szkolenia:
140 godz.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej

Miejsce szkolenia:
Online lub Działdowo ul. Wł. Jagiełły 15

Czas szkolenia:
70 godz.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

Miejsce szkolenia:
Online lub Działdowo ul. Wł. Jagiełły 15

Czas szkolenia:
35 godz.
.

Cena szkolenia:
.
.

Termin szkolenia:
do uzgodnienia
.