Seminarium – zmiany w przepisach dotyczących transportu drogowego

Zapisz się na szkolenie

10 + 2 =

Czytaj więcej o tym szkoleniu

Zapraszamy do udziału w szkoleniu dotyczącym diametralnych zmian ustawy o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowcy. Nowy kształt ustaw wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 r. Zmiany te mają bardzo kluczowe znaczenie dla właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa.Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, osób zarządzających przedsiębiorstwem, osób zarządzających transportem w firmie, jak również do kierowców. Świadomość aktualnych uregulowań prawnych pozwoli uniknąć błędów i uchroni przed konsekwencjami finansowymi. ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIU!

I. Zmiany w ustawie o transporcie drogowym

1) Zwiększenie odpowiedzialności za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego:

  • odpowiedzialność podmiotów wykonujących przewóz drogowy lub inne czynności związane z tym przewozem,
  • kierowców,
  • osób zarządzających transportem,
  • innych osób wykonujących czynności związane z przewozem drogowym.

2) Kierujący lub osoby zarządzająca przedsiębiorstwem lub osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie, a także każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym, która naruszyła obowiązki lub warunki przewozu drogowego albo dopuściła, chociażby nieumyślnie, do powstania takich naruszeń będą podlegać karze grzywny do 2000 złotych

3) Przedsiębiorca może zostać ukarany nawet do 40 000 zł za naruszenia stwierdzone podczas kontroli w firmie /kwota uzależniona od ilości zatrudnionych kierowców/

4) Wiele, bardzo istotnych, zmian w taryfikatorze do ustawy o transporcie drogowym /np. wprowadzenie kary w wysokości 800 zł za brak wymaganego szkolenia okresowego/

II. Zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców

Definicja pory nocnej, indywidualny rozkład czasu pracy, zmiany w systemie równoważnym i zadaniowym czasu pracy, dodatkowe obowiązki pracodawców zatrudniających kierowców.

Możliwość przedłużenia wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy /w ramach równoważnego systemu czasu pracy/.

Formy prowadzenia ewidencji czasu pracy.

Obowiązki pracodawców w stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub ryczałt za porę nocną.

III. Czas szkolenia: 8 godz.

IV. Cena szkolenie 259 zł od osoby 

V. Miejsce szkolenia: siedziba firmy

Gdzie?

Online lub siedziba firmy

Kiedy?

termin do uzgodnienia

Jak długo?

8 godz.

Jaki koszt?

259 zł od osoby

Opłaty za udział w szkoleniu – przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto

nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923