Ochrona kurcząt brojlerów

Zapisz się na szkolenie

8 + 7 =

Czytaj więcej o tym szkoleniu

Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856) posiadacz kurnika, w którym są utrzymywane kurczęta brojlery, sprawuje samodzielnie opiekę nad kurczętami brojlerami lub zapewnia sprawowanie tej opieki przez osoby, które odbyły szkolenie w zakresie przepisów dotyczących ochrony kurcząt brojlerów.

Szkolenie jest przeprowadzane przez podmiot, który został upoważniony do prowadzenia takiego szkolenia, w drodze decyzji, przez wojewódzkiego lekarza weterynarii.

Po ukończonym szkoleniu uczestnikom wydajemy  zaświadczenia. Zaświadczenie wydawane jest osobom,  które uczestniczyły we wszystkich zajęciach objętych programem szkolenia, co zostało potwierdzone na liście obecności.

Szkolenie trwa 1 dzień (8 godz.) i dotyczy następujących zagadnień:

Wymagania i sposób postępowania przy utrzymywaniu kurcząt brojlerów

Zagadnienia:

 • obowiązujące przepisy prawne dotyczące prowadzenia fermy drobiu,

 • wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji na fermie.

 

 

1 godz.

Fizjologia zwierząt, ich potrzeby w zakresie karmienia, pojenia oraz zachowanie zwierząt i pojęcie stresu.

Zagadnienia:

 • opieka nad kurczętami brojlerami zgodnie z zasadami dobrej praktyki hodowlanej,

 • pojecie dobrostanu i stresu u zwierząt.

2 godz.

Praktyczne aspekty obchodzenia się z kurczętami brojlerami podczas ich wyłapywania, załadunku i transportu.

Zagadnienia:

 • załadunek i transport zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • dobrostan zwierząt w czasie załadunku i transportu.
2 godz.

Zasady opieki nad kurczętami brojlerami oraz procedury uśmiercania lub uboju w nagłych przypadkach.

Zagadnienia:

 • czynności związane z opieką nad kurczętami brojlerami,
  w szczególności podczas ich karmienia, pojenia, wyłapywania,

 • procedury uśmiercania i uboju z konieczności.

2 godz.

Profilaktyczne środki bezpieczeństwa biologicznego.

Zagadnienia:

 • zabezpieczenie epizootyczne fermy,

 • dezynfekcja kurnika w świetle obowiązujących przepisów.

1 godz.

Opłaty za udział w szkoleniu – przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto

nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923

Koszt szkolenia wynosi 350 zł

/najpóźniej cztery dni przed rozpoczęciem szkolenia należy wpłacić zaliczkę 50 zł od osoby/

Gdzie?

Online

Kiedy?

termin do uzgodnienia

Jak długo?

1 dzień (8 godz.)

Jaki koszt?

350 zł

Opłaty za udział w szkoleniu – przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto

nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923

Koszt szkolenia wynosi 350 zł

/najpóźniej cztery dni przed rozpoczęciem szkolenia należy wpłacić zaliczkę 50 zł od osoby/