Audyt kontrolny

Audyt to ocena poprawności wykonywania przez przedsiębiorstwo transportowe przewozów drogowych. Aby ocena ryzyka przyniosła spodziewany skutek nie wystarczy zwykła znajomość obowiązujących przepisów. Niezbędne jest aby osoba przeprowadzająca audyt legitymowała się znajomością procedur kontrolnych jakim poddawany jest oceniany podmiot. Audyt jest przeprowadzany w celu wyeliminowania wszystkich błędów mogących skutkować nałożeniem kary lub cofnięciem uprawnień do wykonywania przewozów. Konsekwencją przeprowadzonego audytu jest wdrożenie właściwych rozwiązań i procedur w celu podniesienia efektywności przedsiębiorstwa i zminimalizowania kosztów prowadzonej działalności. Zdecydowana większość naruszeń stwierdzanych podczas kontroli drogowych nie wynika z rażących zaniedbań lecz z przekonania, że póki nie ma kontroli, nie ma również problemu. Nic bardziej mylnego. Z reguły gdy dochodzi do kontroli jest już za późno.  Konsekwencją takiego podejścia jest powielanie błędów, które z biegiem czasu stają się nieodwracalne i skutkują nałożeniem dotkliwej kary.

Podstawowymi elementami mającymi wpływ na ryzyko nałożenia kary pieniężnej nie są wbrew pozorom naruszenia norm czasu prowadzenia pojazdu, niestosowanie obowiązkowych przerw i odpoczynków. Te są jedynie konsekwencją:

  • źle zawieranych umów na wykonywanie usług przewozowych,
  • źle zawieranych umów z kierowcami wykonującymi na rzecz przedsiębiorstwa przewozów drogowych,
  • nieprawidłowego wypełniania wykresówek (wpisy ręczne lub ich brak),
  • nieprawidłowej obsługi tachografu (nieprawidłowa obsługa selektora, złe logowanie do tachografu cyfrowego),
  • brak właściwego dokumentowania wszystkich rodzajów aktywności kierowcy (odpoczynki, dojazdy do miejsca postoju pojazdu stosowanie niewłaściwych wzorów zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu),
  • źle prowadzona ewidencja czasu pracy lub jej brak.