Szkolenie z obsługi tachografów cyfrowych TC

Wpis dodano 2015-01-23

Wpis zmieniono 2015-02-17

Od dnia 1 maja 2006 r. na terenie Unii Europejskiej wprowadzono obowiązek instalowania tachografów cyfrowych w nowo-rejestrowanych pojazdach ciężarowych o DMC powyżej 3,5 t oraz autobusach, przewożących więcej niż 9 osób (wraz z kierowca).

Szkolenie ma na celu omówienie obsługi nowego cyfrowego urządzenia rejestrującego. Obowiązku sczytywania danych z tachografu, jak również z kart kierowców i okresie ich archiwizacji.

Program szkolenia:

  • Przepisy regulujące sytuację prawną tachografu w Polsce
  • Jakich pojazdów dotyczy obowiązek instalacji
  • Definicje i parametry rejestrowane przez tachograf cyfrowy
  • Zwolnienia prawne z obowiązku montowania urządzeń rejestrujących w pojazdach
  • System tachografów cyfrowych w Polsce
  • Budowa tachografu cyfrowego
  • Rodzaje i przeznaczenie kart chipowych
  • Obowiązek uzyskania karty kierowcy i karty przedsiębiorstwa
  • Obowiązek kalibracji i aktywacji
  • Obsługa tachografów cyfrowych,
  • Praktyczne wskazówki obsługi tachografów cyfrowych,
  • Obowiązki kierowcy w zakresie użytkowania tachografu cyfrowego
  • Podstawowe zasady odczytywania danych z tachografu
  • Obowiązek dokonywania wydruków z tachografu i karty
  • Język TC - piktogramy stosowane w tachografach cyfrowych
  • Ćwiczenia na symulatorze tachografu cyfrowego,
  • Prawa i obowiązki kierowcy, odpowiedzialność karna w zakresie obsługi tachografu
  • Przepisy karne dotyczące tachografu
  • Wykroczenia i kary za nieprawidłowe używanie tachografów przez kierowców.