Szkolenia zawodowe kierowców

Wpis dodano 2015-01-26

Wpis zmieniono 2022-09-18

Szkolenia zawodowe kierowców organizujemy od teraz E-learningowo bądź 

w DZIAŁDOWIE, ul. Wł. Jagiełły 15

Najbliższy termin szkolenia okresowego - do uzgodnienia 


NAZWA SZKOLENIA CZAS SZKOLENIA CENA TERMIN
Szkolenie okresowe 35 godz. (5 dni) 500 zł

termin do uzgodnienia


Opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkowa na nasze konto
nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923
/najpóźniej cztery dni przed szkoleniem należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł/

1.  Kwalifikacja wstępna - 280 godzin

Dla kwalifikacji wstępnej kurs kwalifikacyjny obejmuje:


1) część podstawową - teoretyczną trwającą minimum 195 godzin;

2) część specjalistyczną prowadzoną w formie:

a) zajęć teoretycznych trwających minimum 65 godzin,

b) zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 16 godzin jazdy indywidualnej, oraz

c) zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 4 godziny jazdy indywidualnej.

2. Kwalifikacja wstępna przyspieszona - 140 godzin

Dla kwalifikacji wstępnej przyspieszonej kurs kwalifikacyjny obejmuje:

1) część podstawową - teoretyczną trwającą minimum 97 godzin;

2) część specjalistyczną prowadzoną w formie:

a) zajęć teoretycznych, trwających minimum 33 godziny,

b) zajęć praktycznych w ruchu drogowym, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 8 godzin jazdy indywidualnej, oraz

c) zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych, podczas których osoba szkolona powinna odbyć minimum 2 godziny jazdy indywidualnej.

3. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej - 70 godzin

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje :

  • 65 godzin zajęć teoretycznych,
  • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

4. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej trwa 35 godzin

Szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmują:

  • 32,5 godziny zajęć teoretycznych,
  • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym

5. Szkolenie okresowe trwa 35 godzin

Szkolenia okresowe obejmują zajęcia teoretyczna i  prowadzone są w formie kursu okresowego lub cyklu zajęć realizowane odpowiednio do kategorii prawa jazdy.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego obejmuje:

  • zajęcia w formie modułów obowiązkowych określonych w lp. 1 tabeli, trwające 21 godzin,
  • zajęcia w ramach modułów szkolenia okresowego określonego w lp. 2-20 tabeli, wybranych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy, trwające 14 godzin.

Szkolenie okresowe prowadzone w formie cyklu zajęć obejmuje zajęcia o których mowa wyżej, realizowane w ciągu pięciu lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego (7 godzin.).