Szkolenia HACCP

Wpis dodano 2015-01-26

Wpis zmieniono 2018-02-25

HACCP – jest międzynarodowym standardem określającym wymagania systemu bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. HACCP jest systemem prewencyjnym. Główny nacisk związany z nadzorem nad żywnością kładzie na przyczynach zagrożeń bezpośrednio w miejscu ich powstawania.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 Rozporządzenia (WE) 852/2004 Parlamentu Europejskiego i RADY z dnia 29.04.2004 w sprawie higieny środków spożywczych "Pedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie zasad HACCP”. Natomiast w myśl zał. II rozdział XII ust. 2 niniejszego rozporządzenia przedsiębiorstwa sektora spożywczego zapewniają, aby osoby odpowiedzialne za opracowywanie i stosowanie powyższych procedur lub za funkcjonowanie właściwych wytycznych przeszły odpowiednie szkolenie ze stosowania zasad HACCP.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie zgodne z wzorem MEN.

MIEJSCE SZKOLENIA TERMIN SZKOLENIA

do uzgodnienia

do uzgodnienia

Szkolenie HACCP Warmińsko mazurskie