Czas pracy kierowców i obsługa urządzeń rejestrujących – tachografów analogowych

Wpis dodano 2015-01-23

Wpis zmieniono 2015-02-17

Szkolenie przeznaczone jest dla prowadzących przedsiębiorstwa transportowe lub wykonujących przewozy drogowe na potrzeby własne, a także dla kierowców wykonujących przewozy drogowe.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych z czasem pracy kierowcy, zasad przestrzegania czasu prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i odpoczynków, a także sposobu dokumentowania okresów nieprowadzenia pojazdu biorąc pod uwagę zmiany ustawy o czasie pracy kierowców dostosowujące art. 31 do przepisów unijnych.


I. Szkolenie dla osób rozliczających w firmach kierowców - 1 dzień

  • czas pracy kierowcy wynikający z ustawy o czasie pracy kierowców i kodeksu pracy, omówienie rozporządzenia 561/06 oraz Umowy AETR,
  • czas prowadzenia pojazdu, wymagane przerwy i okresy odpoczynków.

II. Szkolenie dla kierowców - 1 dzień

Omówienie rozporządzenia 561/06 i Umowy AETR, a także tachografy analogowe (operowanie przełącznikiem grup czasowych, właściwe ustawianie godziny w tachografie, dobór i wypełnianie wykresówek, postępowanie w trakcie zmiany pojazdu w trakcie dnia pracy)

 


KOSZT SZKOLENIA


Moduł I - 250 zł od osoby


Moduł II - 300 zł od osoby


/w sytuacji, gdy z jednej firmy zgłosi się większa liczba osób - kwota do negocjacji/