Kwalifikacje zawodowe kierowców – co warto wiedzieć?

cze 4, 2024 | szkolenia zawodowe kierowców

Kwalifikacje zawodowe kierowców – co warto wiedzieć?

Wstęp

Zawód kierowcy jest jednym z najbardziej popularnych i poszukiwanych na rynku pracy. Wynika to z faktu, że transport odgrywa kluczową rolę w gospodarce każdego kraju. Aby wykonywać ten zawód, należy posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

Jakie kwalifikacje zawodowe powinien posiadać kierowca?

Kwalifikacje zawodowe kierowców są określone w przepisach prawa. Zgodnie z nimi, kierowca musi posiadać:

 • Prawo jazdy odpowiedniej kategorii – w zależności od rodzaju pojazdu, którym będzie kierował.
 • Świadectwo kwalifikacji zawodowej – potwierdzające ukończenie kursu kwalifikacji zawodowej.
 • Badania lekarskie i psychologiczne – potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu kierowcy.

Kurs kwalifikacji zawodowej

Kurs kwalifikacji zawodowej dla kierowców trwa 280 godzin i składa się z dwóch części:

 • Część teoretyczna – obejmuje zagadnienia związane z przepisami ruchu drogowego, techniką jazdy, bezpieczeństwem i pierwszą pomocą.
 • Część praktyczna – obejmuje zajęcia z jazdy samochodem ciężarowym lub autobusem.

Kurs kończy się egzaminem państwowym. Po jego zdaniu kierowca otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Badania lekarskie i psychologiczne

Badania lekarskie i psychologiczne dla kierowców są obowiązkowe. Badania lekarskie przeprowadza lekarz uprawniony do badań kierowców, a badania psychologiczne – psycholog transportu.

Badania lekarskie obejmują:

 • Badanie ogólne
 • Badanie okulistyczne
 • Badanie neurologiczne
 • Badanie laryngologiczne
 • Badanie układu ruchu

Badania psychologiczne obejmują:

 • Testy sprawności psychofizycznej
 • Testy osobowości
 • Wywiad kliniczny

Gdzie można zdobyć kwalifikacje zawodowe kierowców?

Kursy kwalifikacji zawodowej dla kierowców są organizowane przez ośrodki szkolenia kierowców. Ośrodki te muszą posiadać odpowiednie uprawnienia nadane przez Ministerstwo Infrastruktury.

Podsumowanie

Kwalifikacje zawodowe kierowców są niezbędne do wykonywania tego zawodu. Aby je zdobyć, należy ukończyć kurs kwalifikacji zawodowej, zdać egzamin państwowy oraz przejść badania lekarskie i psychologiczne.