Nowa Generacja Tachografów – Wprowadzenie Przełomowych Zmian w Kontroli Czasu Pracy Kierowców

sie 17, 2023 | szkolenia zawodowe kierowców

Wprowadzanie zmian i innowacji w sektorze transportu jest nieodłącznym elementem dynamicznego rozwoju każdej gospodarki. W tym kontekście, Komisja Europejska zrealizowała kolejny etap modernizacji przepisów dotyczących tachografów – urządzeń nieodzownych w kontroli czasu jazdy i odpoczynku kierowców oraz zgodności z regulacjami związanymi z pakietem mobilności. Nowa generacja tachografów, zwana Smart II, przynosi zestaw rewolucyjnych funkcji, które wpłyną na skuteczność i precyzję monitorowania działań w branży transportowej.

Automatyczne Rejestrowanie Przekroczeń Granic

Jednym z kluczowych elementów nowej generacji tachografów jest automatyczne rejestrowanie przekroczeń granic. Ta innowacyjna funkcja pozwoli na skrupulatne monitorowanie czasu pracy kierowców podczas przekraczania granic państwowych. Odkąd tachograf nieustannie zapisuje lokalizację, inspektorzy będą mogli precyzyjnie kontrolować, czy kierowca przestrzega przepisów dotyczących czasu prowadzenia i odpoczynku.

Rejestracja Załadunku i Rozładunku

Nowa generacja tachografów umożliwi również rejestrację operacji załadunku, rozładunku oraz jednoczesnego załadunku i rozładunku. Zintegrowanie tej funkcji z automatycznym zapisem lokalizacji operacji poprawi skuteczność kontroli nad procesami logistycznymi i wykorzystaniem czasu przez kierowców.

Inteligentne Podpowiadanie Kraju

Dzięki inteligentnemu podpowiadaniu kraju rozpoczęcia i zakończenia pracy, kierowcy zyskają ułatwiony sposób wprowadzania danych do tachografu. System będzie w stanie automatycznie wykrywać kraj, w którym znajduje się pojazd, co znacznie usprawni procedurę rejestracji czasu pracy.

Rozszerzone Bezpieczeństwo Lokalizacji

Wprowadzenie dodatkowego zabezpieczenia systemu lokalizacji GNSS (system EGNOS) i sygnału ruchu z wykorzystaniem danych GNSS wzmocni ochronę danych oraz zapewni jeszcze dokładniejsze monitorowanie pojazdów.

Zwiększona Pojemność Danych i Możliwość Aktualizacji Oprogramowania

Nowe przepisy przewidują również zwiększenie pojemności przechowywanych danych, co pozwoli na kontrolę informacji z 56 dni. Dodatkowo, tachografy zostaną wyposażone w możliwość aktualizacji oprogramowania, co umożliwi dostosowanie urządzeń do ewentualnych zmian w przepisach.

Obowiązkowa Wymiana Tachografów

Wprowadzenie Smart II wiąże się również z koniecznością wymiany istniejących tachografów. Przewoźnicy muszą być świadomi terminów, w jakich ta wymiana będzie obowiązkowa:

  • Od 21 sierpnia 2023 roku wszystkie nowo zarejestrowane pojazdy muszą być wyposażone w tachograf inteligentny 2. generacji.
  • Do 31 grudnia 2024 roku wymiana dotyczy pojazdów w ruchu międzynarodowym, które były wyposażone w tachografy sprzed czerwca 2019 roku (analogowe i cyfrowe).
  • Do 21 sierpnia 2025 roku konieczna jest wymiana tachografów inteligentnej 1. generacji w pojazdach międzynarodowych.

Warto zaznaczyć, że przepisy europejskie nie nakazują wymiany tachografów używanych wyłącznie w ruchu krajowym.

szkolenia zawodowe kierowców

Podsumowanie

Nowa generacja tachografów, Smart II, stanowi kamień milowy w kontroli czasu pracy kierowców oraz zgodności z regulacjami transportowymi. Wprowadzone innowacje, takie jak automatyczne rejestrowanie przekroczeń granic, rejestracja operacji logistycznych czy zwiększona pojemność danych, wzmocnią skuteczność działań kontrolnych i zapewnią dokładne monitorowanie zgodności z przepisami. Mimo konieczności wymiany istniejących urządzeń, nowe tachografy przynoszą perspektywę bardziej efektywnego i zgodnego z regulacjami sektora transportowego.