Ubój zwierząt

Wpis dodano 2015-01-26

Wpis zmieniono 2020-02-13

                                                                                                            

ROZPOCZYNAMY SZKOLENIA

Z UBOJU ZWIERZĄT

Terminy szkoleń zgodnie z tabelą w zakładce "transport zwierząt"

Najbliższe szkolenie:

Łukta, ul. Warmińska 14 a (koło Ostródy)

19.02.2020 r., godz. 10.00

Inne terminy i miejsca wskazane przez zainteresowanych,

gdy uzbiera się grupa co najmniej 10 osób

Opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkowa  na nasze konto
nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923
/najpóźniej cztery dni przed szkoleniem należy wpłacić zaliczkę w wysokości 50 zł/

Cena kursu wynosi 330 zł od osoby

Przyjęcie na kurs oraz termin rozpoczęcia szkolenia potwierdzamy telefonicznie.

Materiały szkoleniowe

Oprócz zapoznania się z tematem za pośrednictwem programów multimedialnych każdy ze słuchaczy otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci broszury lub książki.

Zainteresowanym udzielamy pomocy w rezerwacji miejsc noclegowych (cena kursu nie obejmuje kosztów zakwaterowania!).

Szkolenie z dobrostanu zwierząt Warmińsko-mazurskie