Transport zwierząt

Wpis dodano 2015-01-23

Wpis zmieniono 2020-02-13

Znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt jest ustawowym obowiązkiem wszystkich pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu - kierowców,konwojentów, pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt.

W myśl art. 6 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE nr L 3/1),do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego zwierzęta,uprawnione są jedynie osoby posiadające licencję. Podczas transportu zwierząt licencja powinna być dostępna dla kontrolujących.

Odbycie szkolenia zalecane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu,zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt.

 
           MIEJSCE SZKOLENIA     TERMIN SZKOLENIA
Kruszka, gm. Chojnice 21.02.2020 r., godz. 09.00              
Wągrowiec, ul. Klasztorna 17 A                            
29.02.2020 r., godz. 09.00              
Piaseczno   
01.03.2020 r., godz. 09.00              
Katowice, ul. Szybowcowa 1 A              
07.03.2020 r., godz. 09.00              
Wrocław08.02.2020 r., godz. 09.00              
Działdowo, ul. Pocztowa 13      
14.03.2020 r., godz. 09.00              
Gdańsk, ul. Wałowa 21                                 
15.03.2020 r., godz. 09.00              
Katowice, ul. Szybowcowa 1 A                                    
       
Wągrowiec, ul. Klasztorna 17 A
            
Nowogard, ul. Kościuszki 16                                      
        
Katowice, ul. Szybowcowa 1 A   
            
Koszalin                        
                                                        
Katowice, ul. Szybowcowa 1 A                            
Wrocław                                                                       

Wągrowiec, ul. Klasztorna 17 A                                  
             
Nowogard, ul. Kościuszki 16      
      
Działdowo, ul. Sportowa 1                    
            
Gdańsk          
Rzeszów          
Piaseczno      
Białystok                                                                     
                                                         
Suwałki                                 
            
Działdowo, ul. Sportowa 1                                                                                                    
Katowice, ul. Szybowcowa 1 B                                  
                                                       
Nowogard, ul. Kościuszki 16                                                     
Gdańsk, ul. Wałowa 21               
Wągrowiec, ul. Klasztorna 17A            
Koszalin            
Rzeszów             


Opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923 /najpóźniej cztery dni przed rozpoczęciem szkolenia należy wpłacić zaliczkę 50 zł/


                            Koszt udziału w kursie i egzaminie wynosi 340 zł


Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin) i zakończone jest egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz.U. Nr 98, poz. 654).

Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie "Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" uprawnia do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt i obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Materiały szkoleniowe

Oprócz zapoznania się z tematem za pośrednictwem programów multimedialnych każdy ze słuchaczy otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci broszury lub książki.


Szkolenie transport zwierząt Warmińsko-mazurskie