Transport zwierząt

Wpis dodano 2015-01-23

Wpis zmieniono 2018-10-11

Znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt jest ustawowym obowiązkiem wszystkich pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu - kierowców,konwojentów, pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt.

W myśl art. 6 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE nr L 3/1),do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego zwierzęta,uprawnione są jedynie osoby posiadające licencję. Podczas transportu zwierząt licencja powinna być dostępna dla kontrolujących.

Odbycie szkolenia zalecane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu,zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt.

 
           MIEJSCE SZKOLENIA     TERMIN SZKOLENIA
Rzeszów 25.08.2018 r., godz. 09.00          
Katowice, ul. Jordana 18                                     01.09.2018 r., godz. 09.00          
Wągrowiec, ul. Klasztorna 17 A01.09.2018 r., godz. 09.00          
Nowogard, ul. Kościuszki 1602.09.2018 r., godz. 09.00          
Łomża08.09..2018 r., godz. 09.00         
Kołobrzeg, ul. Kołobrzeska   6 N                      
13.09.2018 r., godz. 09.00          
Lublin                                                                          15.09.2018 r., godz. 09.00          
Piaseczno                                                                  16.09.2018 r., godz. 09.00          
Działdowo, ul. Sportowa 1  
22.09.2018 r., godz. 09.00        
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 244                                    
29.09.2018 r., godz. 09.00        
Rzeszów 
06.10.2018 r., godz. 09.00        
Katowice, ul. Jordana 18                                
07.10.2018 r., godz. 09.00        
Damasławek, pow. Wągrowiec (Dom Kultury)          
13.10.2018 r., godz. 09.00        
Słupsk                                                                         
14.10.2018 r., godz. 09.00          
Łomża                                                                        
20.10.2018 r., godz. 09.00         
Giżycko21.10.2018 r., godz. 09.00         
Lublin     
27.10.2018 r., godz. 09.00         
Piaseczno
28.10.2018 r., godz. 09.00         
Działdowo, ul. Sportowa 1     
03.11.2018 r., godz. 09.00         
Gdańsk, ul. Grunwaldzka 244        
04.11.2018 r., godz. 09.00         
Wrocław                                                                     
10.11.2018 r., godz. 09.00         
Katowice, ul. Jordana  18                                           
11.11.2018 r., godz. 09.00         
Kalisz                                                                         17.11.2018 r., godz. 09.00          
Słupsk                                                                         
18.11.2018 r., godz. 09.00  
Wągrowiec, ul. Klasztorna 17A                                  
24.11.2018 r., godz. 09.00          
Nowogard, ul. Kościuszki 1625.11.2018 r., godz. 09.00          
Lublin01.12.2018 r., godz. 09.00          
Piaseczno02.12.2018 r., godz. 09.00          
Działdowo, ul. Sportowa 108.12.2018 r., godz. 09.00          


Opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923 /najpóźniej cztery dni przed rozpoczęciem szkolenia należy wpłacić zaliczkę 50 zł/


                            Koszt udziału w kursie i egzaminie wynosi 340 zł


Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin) i zakończone jest egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz.U. Nr 98, poz. 654).

Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie "Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" uprawnia do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt i obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Materiały szkoleniowe

Oprócz zapoznania się z tematem za pośrednictwem programów multimedialnych każdy ze słuchaczy otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci broszury lub książki.


Szkolenie transport zwierząt Warmińsko-mazurskie