Transport zwierząt

Wpis dodano 2015-01-23

Wpis zmieniono 2019-04-05

Znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt jest ustawowym obowiązkiem wszystkich pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu - kierowców,konwojentów, pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt.

W myśl art. 6 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE nr L 3/1),do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego zwierzęta,uprawnione są jedynie osoby posiadające licencję. Podczas transportu zwierząt licencja powinna być dostępna dla kontrolujących.

Odbycie szkolenia zalecane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu,zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt.

 
           MIEJSCE SZKOLENIA     TERMIN SZKOLENIA
Działdowo, u. Sportowa 1         06.04.2019 r., godz. 09.00          
Piaseczno                                                          07.04.2019 r., godz. 09.00          
Słupsk, ul. Koszalińska 913.04.2019 r., godz. 09.00          
Gdańsk, ul. Wałowa 2114.04.2019 r., godz. 09.00          
Wągrowiec, ul. Klasztorna 17 A27.04.2019 r., godz. 09.00         
Nowogard, ul. Kościuszki 16                 
28.04.2019 r., godz. 09.00          
Białystok                                                                    04.05.2019 r., godz. 09.00          
Rzeszów                                                                    11.05.2019 r., godz. 09.00          
Piaseczno12.05.2019 r., godz. 09.00        
Wrocław                                    
18.05.2019 r., godz. 09.00        
Katowice, Szybowcowa 1 A19.05.2019 r., godz. 09.00        
Działdowo, ul. Sportowa 1                          
25.05.2019 r., godz. 09.00        
Gdańsk, ul. Wałowa 21                                               
26.05.2019 r., godz. 09.00        
Wągrowiec, ul. Klasztorna 17 A                
01.06.2019 r., godz. 09.00        
Kalisz                                                                        
02.06.2019 r., godz. 09.00         
Piaseczno08.06.2019 r., godz. 09.00         
Lublin     
09.06.2019 r., godz. 09.00         
Wrocław15.06.2019 r., godz. 09.00         
Katowice, ul Szybowcowa 1 A     
16.06.2019 r., godz. 09.00         
Augustów    
22.06.2019 r., godz. 09.00         
Rzeszów                                                                     
29.06.2019 r., godz. 09.00         
Kraków                                                                        
30.06.2019 r., godz. 09.00         
Wągrowiec                                                                  06.07.2019 r., godz. 09.00          
Nowogard                                                                   
07.07.2019 r., godz. 09.00   
Piaseczno                                                                   
13.07.2019 r., godz. 09.00          
Białystok14.07.2019 r., godz. 09.00          
Gdańsk20.07.2019 r., godz. 09.00          
Kalisz21.07.2019 r., godz. 09.00          
Zakopane27.07.2019 r., godz. 09.00          


Opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923 /najpóźniej cztery dni przed rozpoczęciem szkolenia należy wpłacić zaliczkę 50 zł/


                            Koszt udziału w kursie i egzaminie wynosi 340 zł


Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin) i zakończone jest egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz.U. Nr 98, poz. 654).

Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie "Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" uprawnia do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt i obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Materiały szkoleniowe

Oprócz zapoznania się z tematem za pośrednictwem programów multimedialnych każdy ze słuchaczy otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci broszury lub książki.


Szkolenie transport zwierząt Warmińsko-mazurskie