Transport zwierząt

Wpis dodano 2015-01-23

Wpis zmieniono 2019-07-15

Znajomość przepisów i zasad postępowania przy organizacji przewozu żywych zwierząt jest ustawowym obowiązkiem wszystkich pracowników bezpośrednio uczestniczących w procesie transportu - kierowców,konwojentów, pracowników baz przeładunkowych i punktów gromadzenia zwierząt.

W myśl art. 6 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97 (Dz. Urz. UE nr L 3/1),do prowadzenia pojazdu lub obsługi pojazdu transportującego zwierzęta,uprawnione są jedynie osoby posiadające licencję. Podczas transportu zwierząt licencja powinna być dostępna dla kontrolujących.

Odbycie szkolenia zalecane jest również dla przedsiębiorców, kadry kierowniczej i pracowników odpowiedzialnych za organizację transportu,zatrudnionych w firmach przewozowych i zakładach przetwórstwa zwierząt.

 
           MIEJSCE SZKOLENIA     TERMIN SZKOLENIA
Gdańsk, ul. Wałowa 21 21.07.2019 r., godz. 09.00          
Piaseczno                                                            27.07.2019 r., godz. 09.00          
Działdowo, ul. Sportowa 128.07.2019 r., godz. 09.00          
Wrocław                 
03.08.2019 r., godz. 09.00          
Katowice, ul. Szybowcowa 1 A
04.08.2019 r., godz. 09.00          
Wągrowiec, ul. Klasztorna 17 A
10.07.2019 r., godz. 09.00          
Nowogard, ul. Kościuszki 16                                       
11.07.2019 r., godz. 09.00          
Augustów                                                                    17.08.2019 r., godz. 09.00          
Białystok18.08.2019 r., godz. 09.00          
Koszalin                                  
24.08.2019 r., godz. 09.00          
Gdańsk, ul. Wałowa 21  
25.08.2019 r., godz. 09.00          
Piaseczno                         
31.08.2019 r., godz. 09.00          
Rzeszów                                      
01.09.2019 r., godz. 09.00          
Wągrowiec, ul. Klasztorna 17 A                                  
07.09.2019 r., godz. 09.00          
Kalisz                                                                        
08.09.2019 r., godz. 09.00         
Wrocław      14.09.2019 r., godz. 09.00          
Katowice, ul Szybowcowa 1 A                             
15.09.2019 r., godz. 09.00          
Suwałki21.09.2019 r., godz. 09.00          
 Łomża   
22.09.2019 r., godz. 09.00         
Działdowo
28.09.2019 r., godz. 09.00         
Gdańska                                                                     
29.09.2019 r., godz. 09.00         
Piaseczno                                                                 
05.10.2019 r., godz. 09.00          
Lublin                                                                          06.10.2019 r., godz. 09.00          
Kalisz                                                                          
12.10.2019 r., godz. 09.00      
Nowogard                                                                   
13.10.2019 r., godz. 09.00          
Wrocław19.10.2019 r., godz. 09.00          
Katowice20.10.2019 r., godz. 09.00          
Działdowo26.10.2019 r., godz. 09.00          
Gdańsk27.10.2019 r., godz. 09.00          


Opłaty za udział w szkoleniu - przelew lub wpłata gotówkową na nasze konto nr 43 1020 3583 0000 3602 0115 3923 /najpóźniej cztery dni przed rozpoczęciem szkolenia należy wpłacić zaliczkę 50 zł/


                            Koszt udziału w kursie i egzaminie wynosi 340 zł


Szkolenie trwa 1 dzień (8 godzin) i zakończone jest egzaminem składanym przed komisją powołaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2007 r. w sprawie powoływania komisji egzaminacyjnej, która przeprowadza egzamin kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz.U. Nr 98, poz. 654).

Pozytywnie zdany egzamin upoważnia do uzyskania licencji do transportu zwierząt, wymaganej przez służby weterynaryjne oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Dwujęzyczny dokument (w języku polskim i angielskim) o nazwie "Licencja dla kierowców i osób obsługujących transport zwierząt" uprawnia do wykonywania czynności związanych z transportem zwierząt i obowiązuje na terenie Polski oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Materiały szkoleniowe

Oprócz zapoznania się z tematem za pośrednictwem programów multimedialnych każdy ze słuchaczy otrzymuje materiały szkoleniowe w postaci broszury lub książki.


Szkolenie transport zwierząt Warmińsko-mazurskie